Tác động môi trường của hệ thống đập thủy điện trên sông Mê Kông (video thuyết minh, phần 1)

(VTV) Với những dự án khai thác sông Mê Kông trên thượng nguồn, dòng sông đã, đang và sẽ trải qua những biến động lớn chưa từng có trong hàng nghìn năm tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Góp phần phản ánh thực trạng và những tổn hại người dân nơi hạ nguồn sông Mê Kông phải hứng chịu, Ban Khoa giáo - Đài THVN đã thực hiện bộ phim tài liệu Tác động của đập thủy điện trên sông Mê Kông với một góc nhìn toàn cảnh và đa chiều.

Điểm nhấn trong bộ phim tài liệu này là những chất liệu mang tính khoa học. Gần 50 phút phim sẽ mang tới góc nhìn bao quát về ảnh hưởng nghiêm trọng từ các đập thủy điện với cách trình bày rõ ràng và sinh động. Qua đó, khán giả truyền hình cảm nhận được rõ nét về những mối đe dọa tới vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Để cung cấp cho khán giả những thông tin khoa học về ảnh hưởng của đập thủy điện đến dòng sông Mê Kông, ê-kíp thực hiện đã tìm gặp và phỏng vấn nhiều nhân vật, trong đó có những nhà khoa học nghiên cứu sâu về vấn đề môi trường, sinh thái. Cùng với đó, ê-kíp cũng sử dụng yếu tố đồ họa giúp khán giả cảm nhận rõ hơn và dễ dàng hơn các vấn đề liên quan đến khoa học được đề cập trong phim.

Sông Mê Kông chịu những ảnh hưởng gì từ các đập thủy điện? Hậu quả nghiêm trọng nào đã và sẽ xảy ra với đồng bằng sông Cửu Long? Giải pháp nào để hạn chế tác động này khi vấn đề của các dự án khai thác sông Mê Kông đã vượt ra ngoài lĩnh vực khoa học?

Xem thêm: Tác động môi trường của hệ thống đập thủy điện trên sông Mê Kông (video thuyết minh, phần 2)