Kế hoạch Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 31 - Khoa Môi trường

Hội nghị Khoa học sinh viên là sự kiện thường niên tổ chức hàng năm, là sân chơi kích thích niềm sáng tạo, giúp sinh viên làm quen với việc nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới.
Ban chủ nhiệm Khoa trân trọng kính mời toàn thể các em sinh viên và các thầy cô giáo trong khoa, trong trường quan tâm tới dự Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 31 năm 2018 cấp Khoa, kế hoạch tổ chức như sau:

- Thời gian: sáng ngày 27/3/2018 (thứ Ba), bắt đầu từ 7h30

- Địa điểm: tại HT Room 2- nhà K1
 
- Danh sách thứ tự bảo vệ của các nhóm nghiên cứu xem tại đây: