Tổng quan về Phòng thí nghiệm Môi trường và Khoa học sự sống 2023

Phòng thí nghiệm (PTN) chất lượng cao, trang bị các thiết bị đồng bộ, hiện đại, tiên tiến. Nhiệm vụ của PTN bao gồm: - Đào tạo chung cho ba ngành: Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật hóa học. - Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực chuyên sâu trong Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật hóa học.
Phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị sau:
 
1. Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV - VIS     Evolution 350, Thermo Scientific, Mỹ     Thực hiện các phép đo quang phổ, quét phổ và xác định định lượng các hợp chất có khả năng hấp thu quang. Thiết bị có thể kết nối qua phần mềm máy tính tích hợp thêm nhiều tính năng khác.
 
2. Máy chiết Soxhlet tự động    E6, Berh, Đức    Bộ chiết dung môi 6 vị trí được sử dụng để xác định các chất hữu cơ bán bay hơi trong mẫu đất, nước.
 

3. Bộ cất cô quay chân không lạnh    R-300, Buchi, Thụy Sỹ    Bộ cất cô quay chân không lạnh để loại bỏ bớt dung môi của mẫu sau khi chiết.
 

4. Máy cô mẫu Nitrogen     Multivap, Organomation, Mỹ    Máy cô mẫu Nitrogen cô mẫu về thể tích phù hợp trước khi sử dụng tiếp theo cho các hệ thống sắc ký.
 

5. Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ GC-MS kèm Detector    ISQ 7000, Thermo Scientific, Singapore    GC/MS có độ nhạy cao, độ chính xác tối ưu, độ lặp lại tốt. Ngoài ra, công nghệ này cho phép chuyển đổi nhanh và dễ dàng giữa chế độ quét toàn dải và chế độ lựa chọn ion.