CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

 

*. Ban chủ nhiệm khoa

Địa chỉ: P316 -317, nhà A5, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3564.0704

Phó Trưởng Khoa - Phụ Trách Khoa: PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương

Phó Trưởng Khoa: TS Trịnh Đình Khá

* Văn phòng khoa

Địa chỉ: P316 -317, nhà A5, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3564.0704

E-mail: KhoaMT@tlu.edu.vn

Website: http://env.tlu.edu.vn/

Trợ lý khoa: ThS. Vũ Thị Hải Yến

*. Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý Môi trường

Địa chỉ: P315, nhà A5, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3564.3112

Phó Trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thị Thế Nguyên

Phó Trưởng Bộ môn: TS Bùi Thị Thủy 
 

*. Bộ môn Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ: P313, nhà A5, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3232.3416

Phó Trưởng Bộ môn: TS. Lê Thị Thu Hường

*. Bộ môn Công nghệ Sinh học

Địa chỉ: P312, nhà A5, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Trưởng Bộ môn: TS Trịnh Đình Khá