GIỚI THIỆU TÓM TẮT NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG - KHOA MÔI TRƯỜNG - ĐẠI HỌC THỦY LỢI

4/8/2017 4:31:00 PM
Bạn biết gì về ngành Kỹ thuật Môi trường thuộc Khoa Môi trường - Đại học Thủy lợi ?

Đánh giá của các doanh nghiệp về chất lượng đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường

3/31/2017 12:06:00 PM
Các sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường - Khoa Môi Trường - Trường Đại học Thủy lợi đã và đang công tác trong các cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương trên phạm vi cả nước. Qua thời ...

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật Môi trường - ĐH Thủy Lợi 2017

3/24/2017 9:03:00 PM
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường của khoa Môi trường, trường Đại học Thủy Lợi theo chiến lược phát triển tới năm 2030 của nhà trường và có tham khảo chương trình của Đại học Florida, ...

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật Môi trường - ĐH Thủy Lợi 2017

3/24/2017 9:03:00 PM
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường của khoa Môi trường, trường Đại học Thủy Lợi theo chiến lược phát triển tới năm 2030 của nhà trường và có tham khảo chương trình của Đại học Florida, ...

Giới thiệu Ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy Lợi 2017

3/20/2017 1:21:00 PM
Ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy Lợi lấy phương châm “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh” làm kim chỉ nam cho hoạt động đào tạo của mình.

Giới thiệu Ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy Lợi 2017

3/20/2017 1:21:00 PM
Ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy Lợi lấy phương châm “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh” làm kim chỉ nam cho hoạt động đào tạo của mình.

Video giới thiệu Ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy Lợi 2017

2/27/2017 4:44:00 PM
Ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy Lợi lấy phương châm “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh” làm kim chỉ nam cho hoạt động đào tạo của mình.

Video giới thiệu Ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy Lợi 2017

2/27/2017 4:44:00 PM
Ngành Kỹ thuật Hóa học - Đại học Thủy Lợi lấy phương châm “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh” làm kim chỉ nam cho hoạt động đào tạo của mình.

Quy định hướng dẫn trình bày Luận văn thạc sĩ.

5/8/2017 4:31:00 PM

Quy định hướng dẫn trình bày đề cương luận văn thạc sĩ

5/8/2017 4:24:00 PM
123...Trang cuối

 
 
  
 


  • Facebook fanpage
Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET