Hội nghị Khoa học thường niên 2017 của trường Đại học Thủy Lợi

Hội nghị Khoa học thường niên 2017 của trường Đại học Thủy Lợi sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 năm 2017.

Phiên toàn thể (tại Hội trường T45)

Thời gian           
07:30 - 08:00    Đón tiếp đại biểu
08:00 - 08:20    Khai mạc
08:20 - 10:20    Các báo cáo khoa học điển hình (4 báo cáo)

Phiên tiểu ban (05 phòng nhà K1 và 08 phòng tại Thư viện)

Thời gian    
10:30 - 12:00    Các báo cáo khoa học
12:00 - 13:30    Nghỉ trưa
13:30 - 15:00    Các báo cáo khoa học (tiếp tục)
15:00 - 15:15    Giải lao
15:15 - 17:30    Các báo cáo khoa học (tiếp tục)
Kết thúc Hội nghị tại các tiểu ban

"Mỗi báo trình bày 10' và thảo luận 5'. Kính đề nghị quý tác giả gửi file slide cho thư ký tiểu ban trước ngày tổ chức HN"