Ngành Công nghệ Sinh học thực hiện nghiên cứu nuôi Đông trùng hạ thảo hữu cơ

Do giá trị dược liệu, giá trị kinh tế cao và tı́nh khả thi của việc nuôi nấm Cordyceps militaris ở các quy mô từ nhỏ đến lớn, Bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Hóa và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi thực hiện nghiên cứu nuôi trồng nấm Cordyceps militaris hữu cơ nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.