Hạt vi nhựa (micro- plastic) là gì?

Hạt vi nhựa là gì? Tác hại của nó như thế nào đối với sinh vật và môi trường? Nhựa đã xuất hiện trong chuỗi thức ăn và nước uống của chúng ta? Hãy cũng tìm hiểu qua đoạn video ngắn dưới đây nhé.

What is a micro- plastic?
How is its impact on organisms and the environment?
Plastic has appeared in our food and drink chain, hasn't it?
Please watch the short video below to learn more.
---
Nguồn: Marine Life Vietnam