Thông báo số 187/ĐHTL-KHCN về việc tổ chức Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019 của Trường Đại học Thủy lợi sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2019.

Mục tiêu của Hội nghị: Nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu, trao đổi và hợp tác giải quyết những vấn đề đặt ra. Hội nghị dự kiến gồm các tiểu ban sau:

1. Công trình 1: Thuộc các lĩnh vực công trình thủy lợi, thủy điện;

2. Công trình 2: Thuộc các lĩnh vực công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

3. Công trình 3: Thuộc lĩnh vực công trình giao thông và địa kỹ thuật;

4. Kỹ thuật Tài nguyên nước: Thuộc các lĩnh vực kỹ thuật tưới tiêu, quy hoạch và quản lý hệ thống các công trình thủy lợi, cấp nước phục vụ đa mục tiêu;

5. Thủy văn - Thủy lực: Thuộc các lĩnh vực thủy văn, thủy lực, quản lý giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu;

6. Năng lượng: Thuộc các lĩnh vực kỹ thuật điện, năng lượng, năng lượng tái tạo và tự động hóa;

7. Kinh tế và Quản lý: Thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính và quản lý;

8. Cơ khí: Thuộc các lĩnh vực cơ khí;

9. Môi trường: Thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý môi trường;

10. Công nghệ thông tin và tính toán khoa học: Thuộc các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính, khoa học cơ bản và ứng dụng, viễn thám và GIS;

11. Khoa học xã hội: Thuộc các lĩnh vực phương pháp giảng dạy, lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, phát triển kỹ năng;

12. Ngôn ngữ Anh: Thuộc các lĩnh vực về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh;

13. Quốc tế: Dành cho các báo cáo bằng tiếng Anh.

Kế hoạch: 04/8/2019: Hạn cuối cùng gửi bài tại website: http://hntn.tlu.edu.vn

Mọi thông tin gửi về Ban tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội ĐT: 024.38534198; Email: khcn@tlu.edu.vn

Các báo cáo đạt chất lượng sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019 của Trường (có chỉ số ISBN), đã được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận tính điểm khoa học.

Xin trân trọng kính mời và mong nhận được sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Trường.

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (đã ký) PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019