Nghiên cứu khoa học của Bộ môn Hóa cơ sở

Các thành viên bộ môn đã chủ trì và tham gia hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học, đã công bố tổng cộng gần 60 bài báo quốc tế và trên các tạp chí uy tín trong nước, đã xuất bản 07 cuốn sách chuyên khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

1. HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Bộ môn Hóa cơ sở tiền thân là Bộ môn Hóa học được thành lập năm 1959 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Thủy Lợi. Hiện tại nhân sự bộ môn có 7 giảng viên (gồm 3 Tiến sĩ, 1 Nghiên cứu sinh và 3 Thạc sĩ) và 1 cán bộ Phòng thí nghiệm.

Hiện nay, các hướng nghiên cứu khoa học của Bộ môn chủ yếu tập trung vào trong lĩnh vực Môi trường, bao gồm như:

·         Nghiên cứu xử lý ô nhiễm môi trường nước, đất & ứng dụng các quá trình hóa học môi trường đất. Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường. Quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường đất và nước. Kỹ thuật cải tạo môi trường đất. Giải pháp bảo vệ môi trường đất bền vững. Nghiên cứu về chuyển dịch và tích lũy carbon trong hệ sinh thái ven biển. Nghiên cứu về phân bố của hạt vi nhựa trong môi trường đất và nước

·         Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường: chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời, tách lọc dầu khỏi nước biển sử dụng vật liệu nguồn gốc sinh học. Tổng hợp các vật liệu nano kim loại/oxit kim loại, nghiên cứu tính chất điện xúc tác/quang xúc tác của vật liệu ứng dụng vào xử lý môi trường hoặc cải tiến hiệu suất các thiết bị dự trữ năng lượng (ví dụ pin nhiên liệu nhiệt độ thấp, …). Dò điện hóa tiểu thể nano mềm-xốp ở trạng thái đơn lẻ, phát triển cảm biến hóa học, sinh học, ứng dụng trong y tế, môi trường,…

·         Lập mô hình toán học mô phỏng sự biến đổi các thông số chất lượng môi trường nước. Ứng dụng các phần mềm COMSOL, EFDC, WASP... để giải các bài toán mô phỏng chất lượng nước.

·         Nghiên cứu phương pháp giải trình tự gene thế hệ mới phát hiện lệch bội nhiễm sắc thể thai nhi bằng DNA tự do trong máu mẹ. Nghiên cứu phương pháp phân tích biến thể protein p53. Định lượng HPV type 16 bằng phương pháp Realtime PCR. Điện di huyết sắc tố xác định bệnh Thalassemia và bệnh lý Hemoglobin

Các thành viên bộ môn đã chủ trì và tham gia hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học, đã công bố tổng cộng gần 60 bài báo quốc tế và trên các tạp chí uy tín trong nước, đã xuất bản 07 cuốn sách chuyên khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.  

 

Tập thể cán bộ giảng viên bộ môn Hóa cơ sở năm 2017

 

Được sự quan tâm và tạo điều kiện của nhà trường, các cán bộ giáo viên trong bộ môn thường xuyên kết nối với nhiều đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực trong cả nước để cùng hợp tác tham gia nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy chuyên môn cho sinh viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học của các thành viên trong bộ môn cũng góp phần thúc đẩy, tạo cơ hội thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Hóa và Môi trường. Giúp các em có điều kiện để trực tiếp tham gia cùng các thầy cô vào các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn. Ví dụ như các đề tài sinh viên tham gia như “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Autodesk Revit trong mô phỏng thiết kế công trình môi trường” năm 2019, đề tài “Nghiên cứu sử dụng bột đá ong phế thải của làng nghề chế tác đá ong xã Bình Yên, huyện Thạch Thất để  xử lí nito và phot pho trong nước hồ phú dưỡng ở Hà Nội” năm 2019...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với vai trò quan trọng của tri thức khoa học, việc đẩy mạnh NCKH trong giảng viên càng có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động NCKH của giảng viên là một hoạt động rất quan trọng trong việc biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Đây cũng là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay.

 

2. MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHCN CỦA BỘ MÔN HÓA CƠ SỞ

a. Đề tài

TT

Tên đề tài

Tên các thành viên tham gia chính

Đề tài cấp

Năm hoàn thành

1.       

Xây dựng các tiêu chuẩn ngành trong việc kiểm định thuốc BVTV tại Việt Nam.

Nguyễn Trường Giang, Hà Thị Hiền, Phạm Quế Hoa

Ngành

2001

2.       

Xây dựng các tiêu chuẩn ngành trong việc phân tích dư lượng thuốc BVTV trong nông sản tại Việt Nam.

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Lan Hương, Hà Thị Hiền

Ngành

2002

3.       

Giám sát chất lượng nước hệ thống thủy nông Bắc Nam Hà.

Nguyễn Bá Quỳ,

Phạm Thị Hương Lan, Hà Thị Hiền

Bộ

2011

4.       

Nghiên cứu xây dựng đập dưới đất để trữ nước ngầm nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước ở các khu vực thường xuyên bị hạn, các vùng ven biển và hải đảo.

Nguyễn Cao Đơn,

Nguyễn Thị Minh Hằng, Hà Thị Hiền

Bộ

2012

5.       

Đánh giá ảnh hưởng của bãi rác Xuân Sơn – Hà Nội đến môi trường và đề xuất giải pháp.

Vũ Đức Toàn, Hà Thị Hiền

Trường

2012

6.       

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

Nguyễn Bá Quỳ

Bộ

2012

7.       

Dự án điều tra cơ bản: Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

Nguyễn Bá Quỳ

Bộ

2012

8.       

Nghiên cứu đập nước để trữ nước ngầm

Nguyễn Thị Thu Hà

 

2012

9.       

Khảo sát và đề xuất hướng xử lý bãi rác thải Xuân Sơn

Vũ Đức Toàn, Hà Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Hà

Trường

2012

10.  

Nghiên cứu ảnh hưởng do tồn lưu, biến đổi hóa học của một số chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy trong trầm tích sông Cầu Bây đến chất lượng nước tưới, đất nông nghiệp của xã Kiêu Kỵ và đề xuất giải pháp.

Vũ Đức Toàn,

Đinh Thị Lan Phương, Hà Thị Hiền

Nhà nước

2013

11.  

Giám sát chất lượng thuỷ lợi Bắc Nam Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

Bộ

2013

12.  

Điều tra, lập báo cáo giám sát môi trường công trình: Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2)

Vũ Hoàng Hoa

Tỉnh

2014

13.  

Điều tra, lập báo cáo giám sát môi trường công trình: Hạng mục bổ sung đoạn đê, kè biển kéo dài từ xã Hải Ninh đến Hải Lĩnh thuộc dự án đê kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu - Hải Ninh huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.    

Vũ Hoàng Hoa

Bộ

2015

14.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của tưới nông lộ phơi đến động thái của lưu huỳnh và kẽm dễ tiêu trong đất lúa vùng đất phù sa sông Hồng.

Đinh Thị Lan Phương, Lê Thị Thắng, Trần Khánh Hòa, Nguyễn Thị Liên

Trường

2016

15.  

Xây dựng cơ sở hóa lý và toán học để mô phỏng sự biến đổi oxi hòa tan trong môi trường nước

Lê Minh Thành

Cơ sở

2016

16.  

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu ngải cứu (Artemisia vulgaris L.) trồng tại Nghệ An

Trần Thị Mai Hoa

 

Trường

2017

17.  

Nghiên cứu tính chất lý, hóa của đất ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy nhằm đánh giá khả năng tích lũy carbon trong đất

Hà Thị Hiền,

Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Liên

Trường

2017

18.  

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu cây ngải cứu trồng tại Nghệ an.      

Trần Thị Mai Hoa

Trường

2017

19.  

Nghiên cứu định lượng chức năng tích lũy và trao đổi carbon trong rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Việt Nam.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Hà Thị Hiền

 

Nhà nước

2018

20.  

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi hồ Đại Lải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp

Lê Văn Chín, Nguyễn Thị Hằng Nga

Bộ

2019

21.  

Giám sát qui mô và các dịch vụ rừng ngập mặn (MOMENTS): Yếu tố kiểm soát điểm tới hạn?

Nguyễn Thị Xuân Thắng, Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Mai Sen, Hà Thị Hiền, Hoàng Thị Lan

Nhà nước

2020

22.  

Nghiên cứu xử lý kháng sinh bằng hệ oxi hóa nâng cao Persunfat hoạt hóa bằng kim loại hóa trị O

Nguyễn Thanh Hòa

Trường

2020

23.  

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi hồ Đại Lải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp

Lê Văn Chín. Nguyễn Thị Hằng Nga

Bộ

2020

24.  

Vi nhựa ở cứa sông Ba Lạt: phân bố và đặc điểm.

Nguyễn Thị Kim Cúc, Hà Thị Hiền,

Hoàng Thị Lan

Nhà nước

2021

 

b. Bài báo, báo cáo trong nước, quốc tế

TT

Tên bài báo hoặc báo cáo

Tên các tác giả

Tên tạp chí hoặc hội nghị

Năm công bố

1.       

Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước của hệ thống Thủy Lợi An Kim Hải phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế vùng

Lê Thị Hiền Thảo, Đinh Thị Lan Phương

Tuyển tập NCKH cấp trường ĐH Xây Dựng

2005

2.       

Một số nghiên cứu phản ứng của ion amoni

Lê Minh Thành, Trần Thành Huế

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng

2005

3.       

Nghiên cứu thủy phân polyme blend PLA/EVA

Thái Hoàng, Đỗ Văn Công, Lê Minh Thành

Tạp chí Hóa học

2009

4.       

Mô phỏng sự phân bố oxi hòa tan trong môi trường nước theo độ sâu.

Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng

Tạp chí Hóa học

2012

5.       

Mô hình hóa quá trình suy giảm oxi trong môi trường nước do dư lượng thức ăn nuôi cá gây ra..

Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng

Tạp chí Hóa học.

2012

6.       

Ảnh hưởng của cấu hình điện cực đến tính năng của cảm biến oxi tự chế tạo...

Lê Quốc Hùng, Phạm Thị Hải Yến, Vũ Phúc Hoàng, Phạm Thu Giang, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Quốc Long, Lê Minh Thành

Tạp chí Hóa học

2012

7.       

Bước đầu ứng dụng hệ đo đa kênh trong công nghệ xử lý nước thải và nuôi cá lồng..

Lê Quốc Hùng, Phạm Thị Hải Yến, Vũ Phúc Hoàng, Phạm Thu Giang, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Quốc Long, Lê Minh Thành

Tạp chí Hóa học

2012

8.       

Modeling dissolved oxygen in water affected by bottom sediment layer

Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong, Vũ Thị Thu Hà, Lê Quốc Hùng

Tạp chí Hóa học

2013

9.       

Mô hình hóa sự biến đổi nồng độ oxi trong môi trường nước do ảnh hưởng bởi lớp bùn đáy..

Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong, Lê Quốc Hùng.

Tạp chí Hóa học

2014

10.  

Mô phỏng sự suy giảm nồng độ oxi hòa tan theo độ sâu hồ

Lê Minh Thành, Phạm Hồng Phong, Lê Quốc Hùng

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2014

11.  

Thế oxi hóa khử và động thái của lưu huỳnh trong đất lúa phù sa sông Hồng không được bồi hàng năm vùng Tiên Lữ - Hưng Yên

Đinh Thị Lan Phương, Trần Viết Ổn, Nguyễn Thị Hằng Nga

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2015

12.  

Xây dựng cơ sở hóa lý và toán học để mô phỏng sự biến đổi oxi hòa tan trong môi trường nước.

Lê Minh Thành

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2015

13.  

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu ngải cứu (Artemisia vulgaris L.) trồng tại Phú Thọ

Trần Thị Mai Hoa

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng

2016

14.  

Nghiên cứu định lượng carbon tích lũy dưới mặt đất của rừng ngập mặn trồng tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định.

Hà Thị Hiền và Nguyễn Thị Kim Cúc

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2016

15.  

Ảnh hưởng của tưới ngập đến hàm lượng lưu huỳnh dễ tiêu trong đất lúa vùng đồng bằng sông Hồng

Đinh Thị Lan Phương

Tạp chí Khoa học Thủy Lợi và Môi Trường

2016

16.  

Kết quả thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ địa chất và khoáng sản

Đinh Thị Lan Phương

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2016

17.  

Động thái của kẽm dễ tiêu trong đất lúa ngập nước

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2016

18.  

Nghiên cứu xử lý chì trong nước thải PTN Hóa bằng vật liệu đá ong biến tính và đất sét nung

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Liên

Tạp chí Thủy Lợi

2016

19.  

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất điện hoá của điện cực N-TiO2 /Ti

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Bảng

Tạp chí Hoá học

2016

20.  

Belowground carbon sequestration in a mature planted mangroves (Northern, Viet Nam).

Ha Thi Hien, Marchand, C., Aimé, J., Dang, H. N., Phan, N. H., Nguyen, X.T., Nguyen Thi Kim Cuc

Forest Ecology and Managements  

2017

21.  

Carbon burial rate in planted mangroves (Northern Viet Nam).

Ha Thi Hien, Nguyen Thi Kim Cuc and Nguyen Thi Hang Nga

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2017

22.  

Relationships between physico-chemical properties and organic carbon in mangrove soil of Xuan Thuy National Park, Northern Viet Nam.

Ha Thi Hien, Nguyen Thi Hang Nga and Nguyen Thi Kim Cuc

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường.

2017

23.  

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu ngải cứu (Artemisia vulgaris L.) trồng tại Nghệ An

Trần Thị Mai Hoa

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2017

24.  

Nghiên cứu xử lí chì trong nước thải phòng thí nghiệm hóa bằng vật liệu đá ong biến tính và đất sét nung

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Liên

Tạp chí Khoa học Thủy Lợi và Môi Trường

2017

25.  

Ảnh hưởng của chế độ ngập nước đến động thái kẽm trong đất lúa vùng đồng bằng sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga

Hội thảo quốc tế: An ninh nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam

2017

26.  

Giải pháp tưới thích ứng với biến đổi khí hậu cho canh tác lúa ở vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga

Tạp chí Kỹ thuật tài nguyên nước – Hội đập lớn

2017

27.  

Ảnh hưởng của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước đến động thái kẽm trong đất lúa phù sa sông Hồng

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga

Tạp chí KHKT Thủy lợi và môi trường

2017

28.  

Solutions for nutritional zinc management in alluvial agricultural soils in the Red River Delta of Vietnam (Tien Lu region, Hung Yen province)

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga

International symposium on soil management for sustainable agriculture

2017

29.  

Alternate Wet and Dry irrigation technique – an adaptable solution to climate change for rice cultivation in the Red River Delta, Vietnam

Đinh Thị Lan Phương

International Workshop: Recent Progress in Agriculture and Water Management in Asia

2017

30.  

Một số yếu tố ảnh hưởng của quá trình tổng hợp vật liêu tạo màng bảo vệ kính quang học.

Nguyễn Thị Liên, Vũ Minh Thành, Lê Văn Thụ, Nguyễn Thế Hữu

Tạp chí Hóa học

2017

31.  

Nghiên cứu tính chất của vật liệu kị nước trên cơ sở hợp chất cơ silic (PMHS/TEOS) Ứng dụng trong chế tạo màng phủ bảo vệ cho kính quang học

Nguyễn Thị Liên

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2017

`

32.  

Mô phỏng và dự báo sự thay đổi nồng độ oxi hòa tan trong nước hồ Đống Đa sử dụng mô hình EFDC..

Lê Minh Thành

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2017

33.  

Cấu trúc và sinh khối tích lũy trên mặt đất của rừng ngập mặn trồng tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Hà Thị Hiền và

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường.

2018

34.  

Seasonal variability of CO2 emissions from sediments in planted mangroves (Northern Viet Nam).

Ha Thi Hien, Marchand, C., Aimé, J. and Nguyen Thi Kim Cuc

Estuarine, Coastal and Shelf Science

2018

35.  

Ảnh hưởng của lớp màng sinh học trên bề mặt đất tới sự phát thải khí CO2 vào khí quyển từ đất rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Hà Thị Hiền và

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường.

2018

36.  

Các tính chất của Hadron trong môi trường hạt nhân

Lê Thị Thắng, Đặng Thị Minh Huệ

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2018

37.  

Sóng ở bề mặt phân cách trong ngưng tụ Bose- Einstein hai thành phần không hóa tan

Lê Thị Thắng, Đặng Thị Minh Huệ

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2018

38.  

Improvement of Agricultural soil characteristic in Tien Lu district, Hung Yen province, Viet Nam by using soil conditioners

 

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga

Hội thảo quốc tế Lowland

2018

39.  

Hiện trạng khí thải axit ngành mạ tại khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Đinh Thị Lan Phương

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2018

40.  

Khảo sát quy trình định lượng men g6pd trong máu khô của trẻ sơ sinh bằng phương pháp huỳnh quang

Trần Khánh Hòa

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

Năm 2018

41.  

Xử lý kim loại Cu, Pb trong nước bằng vật liệu hấp phụ chi phí thấp từ phụ phẩm Nông Nghiệp

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thanh Hòa

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2018

42.  

Nghiên cứu chế tạo vật liệu kị nước trên cơ sở hợp chất cơ silic (PMHS/TEOS) ứng dụng bảo vệ kính quang học trong môi trường biển đảo

Nguyễn Thị Liên

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2018

43.  

Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM+ đánh giá chất lượng nước hồ Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh

Nguyễn Thiện Sơn, Vũ Huy Chưởng, …, Nguyễn Hoài Nam, Lê Minh Thành, Nguyễn Thành Luân

Tạp chí An toàn Sức khỏe & Môi trường Lao động

2018

44.  

Nghiên cứu xử lý Cu2+ bằng tổ hợp Fe3O4/ZnO

Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Hồng Anh, Lê Minh Thành, Nguyễn Hoài Nam

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2018

45.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường tới cảm biến đo oxi hòa tan

Lê Minh Thành

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2018

46.  

Sự phục hồi đối xứng Chiral trong môi trường hạt nhân

Lê Thị Thắng, Đặng Thị Minh Huệ

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2019

47.  

Phương trình trạng thái của hệ pha trộn các nguyên tử Boson – Fermion

Lê Thị Thắng, Đặng Thị Minh Huệ

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2019

48.  

Thực trạng tài nguyên môi trường nước và giải pháp ứng phó ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trần Thị Mai Hoa

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

2019

49.  

Bài báo "Initial results of miroplastics on the sediment surface in the Balat River Mouth, Northern Vietnam".

Hà Thị Hiền,

Phạm Tuấn Long,

Trần Thị Mai Sen, Hoàng Thị Lan, Nguyễn Thị Kim Cúc

International workshop: Marine plastic pollution in Vietnam: Current situation and solutions

2019

50.  

Optimization of Copper Removal by Photovoltaic Electrocoagulation from Aqueous Solution Using Response Surface Methodology Towards Sustainable Development

Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thị Liên, Đinh Thị Lan Phương

Journal of Ecological Engineering

 

2019

51.  

Nghiên cứu khả năng cố định kháng thể beta hCG trên bề mặt giếng polystyrene

Trần Khánh Hòa

Tuyển tập Hội nghị KHTN ĐHTL

2019

52.  

Optimization of Copper Removal by Photovoltaic Electrocoagulation from Aqueous Solution Using Response Surface Methodology Towards Sustainable Development

Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thị Liên, Đinh Thị Lan Phương

Polish Journal of Ecology

2019

53.  

Current research on single-entity electrochemistry for soft nanoparticle detection: Introduction to detection methods and applications

Thu Ha T. Nguyen, Jungeun Lee, Hae-Young Kim, Ki Min Nam, Byung-Kwon Kim

Biosensors and Bioelectronics

2019

54.  

Conformational changes in self-assembled monolayers of 4-pyridineethanethiol and 2-aminoethanethiol on the gold nanoparticle-graphene oxide composite and advantages in Hg(II) determination

Pham Hong Phong, Dang Thanh Huyen, Vu Duc Loi, Vu Thi Thu Ha, Nguyen Thi Cam Ha, Nguyen Ngoc Ha, Le Minh Thanh

Journal of Nanoparticle Research

2019

55.  

Assessment of the water quality status of the To Lich, Nhue and Day Rivers in Hanoi, Vietnam

Thanh M. Le, Hien T. Nguyen.

Magazine of Korea Water Resources Association

2019

56.  

Bài báo khoa học "Định lượng khí CO2 phát thải từ môi trường nước rừng ngập mặn vào khí quyển".

Hà Thị Hiền và

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường.

2020

57.  

Impact of irrigation techniques on rice yield and dynamics of zinc in plants and soil

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thị Hằng Nga

Plant, Soil and Environment

2020

58.  

Ảnh hưởng của nước tưới nhiễm mặn đến sinh trưởng, năng suất lúa và một số tính chất đất phù sa sông hồng không được bồi hàng năm trong điều kiện nhà lưới

 

Đinh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga, Vũ Thị Khắc

Tạp chí KHKT Thủy lợi và môi trường

2020

59.  

Efficient removal of ciprofloxacin in aqueous solution by zero-valent metal- activated persulfate oxidation: A comparative study

Nguyễn Thanh Hòa, Nguyễn Thị Liên,Vũ Đúc Lợi, Vũ Ngọc Khuê,

Journal of Water Process Engineering

2020

 

c. Sách, giáo trình

TT

Tên sách, giáo trình

Tên các tác giả

Nhà xuất bản

Năm công bố

1.       

Giáo trình Hóa học đại cương, Tập I, II, III

Từ Văn Hải, Hà Thị Hiền, Trần Thị Mai Hoa, Đinh Thị Lan Phương, Lê Thị Thắng, Lê Minh Thành, Vũ Đức Toàn

Trường Đại học Thủy lợi

2008

2.       

Phân tích Môi trường

Vũ Đức Toàn, Trần thi Mai Hoa, Hà Thị Hiền, Đinh Lan Phương

NXB Bách khoa

2009

3.       

Các nguyên lý Hóa học Môi trường (Sách biên dịch)

Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Minh Đức, Vũ Đức Toàn, Phạm Thị Hồng, Trần Thị Mai Hoa

NXB Bách khoa

2015

4.       

Giáo trình Hóa học Môi trường

Vũ Đức Toàn, Trần Thị Mai Hoa, Hà Thị Hiền, Đinh Thị Lan Phương

NXB Bách Khoa Hà Nội

2018

5.       

Hướng dẫn Thí nghiệm Hóa lý

Nguyễn Trọng Uyển, Đặng Thị Thanh Lê, Lê Minh Thành, Lưu Trường Giang

Trường ĐH Thủy lợi

2018

6.       

Thí nghiệm Hóa học đại cương

Lê Minh Thành, Lê Thị Thắng, Trần Thị Mai Hoa, Hà Thị Hiền, Đinh Thị Lan Phương, Trần Khánh Hòa, Lê Thị Thanh Trà, Nguyễn Thị Thu Hà

NXB Bách khoa Hà Nội

2019

7.       

Giáo trình Hóa học Môi trường

Vũ Đức Toàn, Trần Thị Mai Hoa, Hà Thị Hiền

NXB Bách khoa

2019

 

Bộ môn Hóa cơ sở, tháng 6 năm 2020.