Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do giảng viên Khoa Môi trường làm Chủ nhiệm

Ngày 24-25/5/2016, trường Đại học Thủy Lợi tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do hai giảng viên khoa Môi trường làm chủ nhiệm.
Thông tin chi tiết:
 
08:30 - 10:00: P223/A1, ngày 24/5.
Nghiệm thu đề tài Cơ sở năm 2015 "Xây dựng cơ sở hóa lý và toán học để mô phỏng sự biến đổi oxi hòa tan trong môi trường nước". Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Minh Thành
 
14:00 - 15:30: P223/A1, ngày 25/5.
Nghiệm thu đề tài Cơ sở năm 2015 "Nghiên cứu ảnh hưởng của tưới nông lộ phơi đến động thái của lưu huỳnh và kẽm dễ tiêu trong đất lúa vùng đất phù sa sông Hồng". Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Thị Lan Phương
 
Thành phần: Chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng theo quyết định của hiệu trưởng; Ban chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện; Đại diện P5, P9;
 
Kính mời thầy cô, các nhà khoa học quan tâm tới dự.