Hội nghị Công nghệ Nano toàn cầu lần thứ 5 (5th Global Nanotek Summit 2019)

Địa điểm: Kuala Lumpur. Thời gian hội nghị: ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2019. Đăng ký sớm: ngày 31 tháng 8 năm 2019. Hạn nộp bài tóm tắt: ngày 31 tháng 8 năm 2019. Hạn đang ký tham dự hội nghị: ngày 15 tháng 9 năm 2019.
Website hội nghị: https://nanotech.bioleagues.com
 
 
Chủ đề hội nghị:"Những nghiên cứu mới nhất trong ngành kĩ thuật nano". Mục đích chủ yếu của hội nghị này là kết nối tất cả các nhà khoa học về công nghệ nano, những giáo sư khoa học, những kĩ sư, những nhà học thuật và học giả có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ nano từ khắp nơi trên thế giới, để mọi người có thể trao đổi về những công nghệ tiên tiến nhất và thảo luận về những bước phát triển của ngành kĩ thuật nano.

Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Nano toàn cầu lần thứ 5 sẽ đem tới những thông tin chi tiết nhất về những xu hướng và tiến bộ nghiên cứu đang diễn ra trong công nghệ nano. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị là giúp liên tục cập nhập với những nghiên cứu và thực nghiệm y học có liên quan tới y khoa nano, cấu trúc nano, mọi ứng dụng của công nghệ nano, trưng bày thêm nhiều những nghiên cứu cụ thể và bắt kịp với xu hướng trong lĩnh vực khoa học nano. Hội nghị là một diễn đàn quốc tế cho việc nghiên cứu được thảo luận và nhận được những nhận xét của các chuyên gia quốc tế, giúp nâng tầm mọi nghiên cứu trong lĩnh vực nano.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng mang lại một cơ hội đặc biệt để kết nối giữa những nhà nghiên cứu nhà khoa học tham gia vào mạng lưới những chuyên gia toàn cầu trong những lĩnh vực liên quan. Điều này sẽ nới rộng ý tưởng nghiên cứu và gia tăng cảm hứng. Điểm nhấn của hội nghị là những bài phát biểu quan trọng của những chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan do tờ The Young Researchers, Renowned Academicians...