Đề cương các học phần thuộc Bộ môn Kỹ thuật và quản lý môi trường năm 2021

Giới thiệu các đề cương học phần ngành Kỹ thuật Môi trường do Bộ môn Kỹ thuật và quản lý môi trường (Trường Đại học Thủy lợi) quản lý và giảng dạy tại từ năm 2021 
 

Chi tiết các câu hỏi thường gặp về ngành Kỹ thuật môi trường: /Portals/0/Hoi dap KTMT 2022.pdf

Website khoa Hóa và Môi trường: http://env.tlu.edu.vn/tuyen-sinh-ky-thuat-moi-truong
Fanpage ngành Kỹ thuật môi trường: https://www.facebook.com/kythuatmoitruongDHTL/
Nhóm Zalo tuyển sinh ngành Kỹ thuật môi trường: https://zalo.me/g/pwvuef974
Điện thoại: 098.303.3532; 091.127.6600

Email: nguyen.n.t@tlu.edu.vn