Năm 2023 nhà trường Đại học Thủy lợi xét tuyển đại học chính quy theo 4 phương thức

Năm 2023 nhà trường xét tuyển đại học chính quy theo các phương thức sau:
 1. Xét tuyển thẳng
 2. Xét tuyển dựa vào kết quả học THPT (học bạ) (đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 27/03/2023)
 3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
 4. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy
Tổ chức tuyển sinh
 1. Phương thức xét tuyển thẳng: Theo lịch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
 2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ): Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Nhà trường (http://dkxtdh.tlu.edu.vn); - Thời gian ĐKXT: từ ngày 27/03/2023 (chi tiết sẽ thông báo sau).
 3. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo lịch của Bộ GD&ĐT.
 4. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy: Theo lịch và hướng dẫn của Nhóm các Trường
Các kênh tuyển sinh khoa Hóa và Môi trường, trường Đại học Thủy lợi
🌻Khoa Hóa và Môi trường
 1. https://www.facebook.com/HoavaMoitruong
 2. https://env.tlu.edu.vn/
🌻TLA109- Ngành Kỹ thuật Môi trường:
 1. https://www.facebook.com/kythuatmoitruongDHTL
 2. https://zalo.me/g/opnfzv984
 3. https://www.tiktok.com/@kythuatmoitruong.tlu
🌻TLA 118- Ngành Kỹ thuật Hóa học:
 1. https://www.facebook.com/kythuathoahocthuyloi/
 2. https://zalo.me/g/eaoxab123
🌻TLA 119 - Ngành Công nghệ sinh học
 1. https://www.facebook.com/cnsh.thuyloi
 2. https://zalo.me/g/kighpu434
 3. http://cnsh.tlu.edu.vn/