Thực hiện Khảo sát sinh viên Tốt nghiệp tháng 8/2019 (bắt buộc)

Thân gửi các bạn sinh viên tốt nghiệp tháng 8/2019,

Yêu cầu: Tất cả các sinh viên tốt nghiệp tháng 8/2019 đều làm khảo sát bằng hình thức online. Sinh viên thực hiện xong phần khảo sát mới được nhận hồ sơ tốt nghiệp.

Đề nghị các bạn có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện.

Mẫu phiếu khảo sát online: https://forms.gle/bHVit5o3r2NxVTaR7

 Danh sách SV TN tháng 8/2019:
 
STT Mã sinh viên Họ Đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp
9 1251132484 Bùi Bích Liên 26/08/1994 Nữ Kinh 54MT
42 1351090119 Nguyễn Thị Ngọc ánh 17/05/1995 Nữ Kinh 55MT1
43 1351091091 Cù Tuấn Kiên 09/09/1995 Nam Kinh 55MT1
44 1351091182 Bùi Thị Mỹ Linh 18/02/1995 Nữ Kinh 55MT1
109 1451090656 Trần Thị Kiều 08/12/1996 Nữ Kinh 56MT1
110 1451090765 Nguyễn Thị Trà My 03/12/1996 Nữ Kinh 56MT1
111 1451090794 Lê Năng Minh Phúc 01/05/1996 Nam Kinh 56MT1
112 1451090968 Lê Hữu Quang 03/02/1994 Nam Kinh 56MT1
113 1451082962 Nguyễn Nhật Quang 02/03/1996 Nam Kinh 56MT1
114 1451090875 Bùi Tuấn Anh 20/09/1996 Nam Kinh 56MT2
115 1451090831 Phan Sỹ Cường 28/08/1996 Nam Kinh 56MT2
116 1451090886 Hà Bích Diệp 12/09/1996 Nữ Kinh 56MT2
117 1451090699 Đinh Thị Hoa 06/12/1996 Nữ Kinh 56MT2
118 1451090847 Đỗ Phương Linh 24/09/1996 Nữ Kinh 56MT2
119 1451090732 Trương Thị Mai 23/09/1996 Nữ Kinh 56MT2
120 1451090666 Lê Thị Trang 10/11/1995 Nữ Kinh 56MT2
250 09510900033 Nguyễn Hà Lan Anh 14/10/1991 Nữ Kinh 51MT
251 1451090760 Đỗ Thị Khánh Huyền 10/08/1995 Nữ Kinh 56MT2