Giới thiệu tóm tắt ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2019

😘Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 25 ngành và nhóm ngành với 3700 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Kỹ thuật Môi trường (mã ngành TLA109) có 70 chỉ tiêu, với các tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01;