Đề cương các học phần nghành Kỹ thuật Hóa học (Trường Đại học Thủy lợi) giảng dạy từ năm 2022.

Giới thiệu các đề cương học phần ngành Kỹ thuật Hóa học do Bộ môn Kỹ thuật Hóa học (Trường Đại học Thủy lợi) quản lý và giảng dạy từ năm 2022.
Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật hoá học
 
 
Ngành Kỹ thuật hóa học thuộc ngành khoa học được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Vậy khi theo đuổi ngành này, thí sinh phải hoàn thành các môn học Ngành Kỹ thuật hóa học như thế nào, hãy theo dõi bài viết dưới đây để có được câu trả lời chính xác nhất.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học với trình độ chuyên môn vững vàng về khoa học và công nghệ, kỹ thuật hóa học, có phương pháp tư duy hệ thống, kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt cùng khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và sáng tạo, phương pháp phối hợp làm việc theo nhóm và thích ứng cao với môi trường kinh tế-xã hội, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Kỹ thuật Hóa học.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo của Ngành Kỹ thuật hóa học được quy định bởi Bộ giáo dục và Đào tạo đầy đủ nội dung kiến thức cơ sở và chuyên ngành thích ứng cùng môi trường kinh tế – xã hội.