Khoa Hóa và Môi Trường - Đại học Thủy lợi tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Đội Cấn và THPT Nguyễn Viết Xuân - tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 25.3.2024 Khoa Hóa và Môi Trường - Đại học Thủy lợi tư vấn tuyển sinh tại trường THPT Đội Cấn và THPT Nguyễn Viết Xuân - tỉnh Vĩnh Phúc.