Tư vấn tuyển sinh năm học 2024 tại các trường THPT

Ngày 18.3.2024 Khoa Hóa và Môi trường đã đi tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT Trần Đăng Ninh - Ứng Hòa, Ứng Hòa B, Mỹ Đức A - Hà nội.
Ngày 18.3.2024 Khoa Hóa và Môi trường đã đi tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT Trần Đăng Ninh - Ứng Hòa, Ứng Hòa B, Mỹ Đức A - Hà nội.
Buổi tư vấn tại các trường THPT đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các học sinh.
Một số hình ảnh của buổi tư vấn