Thông báo về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

​Xem chi tiết thông báo tại ĐÂY

Linh đăng ký xét tuyển online: http://dkxt.tlu.edu.vn/

Xem các phụ lục kèm theo thông báo:

Phụ lục 1: Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần

Phụ lục 2: Quy định về thang điểm xét tuyển

Phụ lục 3: Quy định về Quy đổi điểm ngoại ngữ

Phụ lục 4: Mẫu phiếu đăng ký, lý lịch