Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:

Hình thức đào tạo: Chính quy và vừa làm vừa học

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng) - 2,0 năm (24 tháng)

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Điều kiện xét tuyển: Ứng cử viên tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp và đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

Thời gian nộp hồ sơ:

-        Đăng ký online:                          01/02/2023 đến 15/6/2023

-        Nộp trực tiếp:                             19/6/2023 đến 23/6/2023

Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả:   24/7/2023 đến 31/7/2023

Chi tiết thông báo xem tại Đây

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN