Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý môi trường và Chất thải nguy hại

Chương trình đào tạo Thạc Sĩ chuyên ngành Quản lý môi trường và Chất thải nguy hại (International Program in Hazardous Substance and Environmental Management) sẽ mở đơn nộp hồ sơ thạc sĩ/ tiến sĩ đến 31/5/2019. Hiện nay Khoa Môi trường đang có cựu sinh viên Lê Thị Mỹ Hạnh lớp 54 MT theo học chương trình này.

 
Rất nhiều chương trình học bổng được mở trong kỳ này, các bạn quan tâm có thể hỏi trực tiếp bạn Lê Thị Mỹ Hạnh nhé:
https://www.facebook.com/hanhle.le.58
Thông tin chương trình xem chi tiết tại: International Program in Hazardous Substance and Environmental Management
https://www.facebook.com/IPHSM