Poster giới thiệu ngành Kỹ thuật Hóa học 2023

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí như: Kỹ sư, quản lý điều hành sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư phân tích, đảm bảo chất lượng, phát triển sản phẩm, quản lý công nghiệp và quản lý chất lượng, kinh doanh hoá chất, thiết bị, chuyển giao công nghệ tại các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia như: Tập đoàn Dược phẩm, Tập đoàn Mỹ phẩm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Prime, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Samsung, LG, Pepsi, Unilever, Công ty CFD-WAY, các Công ty phân bón và
 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 NHƯ SAU:

1. Bằng tốt nghiệp khi ra trường: Kỹ sư kỹ thuật Hóa học.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 sinh viên                              Mã ngành: TLA118

3. Thời gian đào tạo: 4,5 năm

4. Khối lượng chương trình đào tạo: 155 tín chỉ

5. Chuyên ngành đào tạo: 02

- Kỹ thuật hóa vô cơ.

- Kỹ thuật hóa hữu cơ.

6. Tổ hợp xét tuyển

* Theo điểm thi THPT và Học bạ

- A00 (Toán học, Vật lý, Hóa học)

- B00 (Toán học, Hóa học, Sinh học)

- D07 (Toán học, Hóa học, Anh)

- C02 (Toán học, Hóa học, Ngữ Văn)

* Theo kết quả đánh giá tư duy

- K01 (Toán học, Đọc hiểu, Khoa học tự nhiên)

- K02 (Toán học, Đọc hiểu, Tiếng Anh)

7. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí như: Kỹ sư, quản lý điều hành sản xuất, kỹ thuật viên, kỹ sư phân tích, đảm bảo chất lượng, phát triển sản phẩm, quản lý công nghiệp và quản lý chất lượng, kinh doanh hoá chất, thiết bị, chuyển giao công nghệ tại các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia như: Tập đoàn Dược phẩm, Tập đoàn Mỹ phẩm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Prime, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Samsung, LG, Pepsi, Unilever, Công ty CFD-WAY, các Công ty phân bón và Hóa chất…

- Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu, các đơn vị, cơ quan nhà nước, trung tâm nghiên cứu. Giảng dạy, nghiên cứu, nhân viên phòng thí nghiệm tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên cả nước…
 KTHH 2023