TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ NĂM 2020

Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ năm 2020, trong đó Khoa Hóa và Môi trường tuyển sinh 2 chuyên ngành: MÔI TRƯỜNG ĐẤT & NƯỚC và KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG.