Tuần lễ áo dài hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 2024

Nữ cán bộ giảng viên khoa Hóa và Môi trường hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 2024.