Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Hóa và Môi trường đi du xuân năm Giáp Thìn 2024

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Hóa và Môi trường đi du xuân năm Giáp Thìn 2024, tại chùa Địa Tạng Phi Lai - tỉnh Hà Nam, và đền Trần Nam Định.