Kế hoạch Tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo về Kế hoạch Tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

* Thanh toán nợ tại các đơn vị trong trường: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp làm thủ tục thanh toán từ ngày 05/8/2019 đến ngày 07/8/2019 tại các đơn vị: Phòng Tài vụ, Thư viện, TT quản lý nội trú (mẫu Giấy thanh toán: phát hành tại Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên – P.112/A1)

* LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP.

- Thời gian: 7h30 ngày thứ Năm (08/8/2019)

- Địa điểm: Hội trường T45

- Thành phần: Toàn thể sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy và đại học K49 – Hà Nội hệ VLVH đủ điều kiện tốt nghiệp đợt học kỳ 2 (2018 – 2019)

* Từ 7h30 ÷ 8h00 ngày 08/8/2019, tại sảnh HT-T45: Sinh viên ký sổ nhận bằng tốt nghiệp (xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ SV để kiểm tra), nhận trang phục tốt nghiệp. Sinh viên có mặt sau 8h00 hoặc không ký sổ bằng sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ.

* TRẢ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP: Địa điểm & thời gian trả Hội trường T45, chiều thứ Năm (08/8/2019)

Kế hoạch chi tiết xem tại đây:  /Portals/0/2019/KHTNky220182019.doc