Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Bảo vệ Luận văn Cao học chuyên ngành Khoa học Môi trường & chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường

Khoa Môi trường trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các học viên cao học, các em sinh viên trong khoa, trong trường quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Khoa học Môi trường & Kỹ thuật Môi trường đợt 2 năm 2018:

- Thời gian: 07:30 - 17:00, ngày 15/6/2018 (thứ 6)

- Địa điểm: Room 1- nhà K1

Danh sách các luận văn được bảo vệ đợt 2 năm 2018: /Portals/0/De_xuat_hoi_dong_BVCH_dot 2-2018_Khoa MT_52018_final-dang web.pdf