Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học 2018-2019

Khoa thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học 2018-2019, file chi tiết xem tại đây: /Portals/0/DSDKTNK21819.xls

 

Mọi ý kiến phản hồi (nếu có) sinh viên gửi đơn về phòng CT&CTSV (P trực tư vấn sinh viên - P112 - A1) trước 11h00 ngày 30/7/2019.