Cuộc thi sáng tạo trẻ Bách Khoa 2019

Khoa thông báo tới giáo viên và các em sinh viên để tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ Bách Khoa 2019.
Chủ đề cuộc thi sáng tạo trẻ Bách Khoa 2019 là “Smart up for life” hướng tới các sản phẩm ứng dụng có khả năng khởi nghiệp phcụ vụ cho cuộc sống như giao thông, môi trường, giáo dục, biển đảo, công nghiệp, nông nghiệp, y tế, được tổ chức với sự tài trợ toàn phần của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
Thông tin về cuộc thi Sáng tạo trẻ Bách khoa 2019, chi tiết xem tại đây
: /Portals/0/2019/cuocthisangtaotre.pdf