Cơ hội học bổng cho các sinh viên - Quỹ sáng kiến Vì Không khí sạch - Thành phố xanh

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt xin chia sẻ cơ hội học bổng cho các sinh viên.

1. Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên: https://www.youtube.com/watch?v=_gBsAv8MNEQ

2. Quỹ Sáng kiến về Môi trường: (See attached file: Giới thiệu Quỹ sáng kiến về Môi trường.pdf), xem tại đây: /Portals/0/Nganh-KTMT/quysangkienvimoitruong.pdf
 
 

QUỸ SÁNG KIẾN

Vì Không khí sạch - Thành phố xanh

Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh” giai đoạn II được thiết lập trong khuôn khổ Dự án Không khí sạch - Thành phố xanh, thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á.

Quỹ sáng kiến được thiết lập và hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết của cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, thanh niên và nhà trường vào các hoạt động theo dõi, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Trong giai đoạn II, Quỹ sáng kiến tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến và đề xuất về các chủ đề: rác thải, giao thông vận tải, năng lượng, không gian xanh và ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát và cải thiện chất lượng không khí...; đồng thời hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu liên quan.

1. Điều kiện nhận tài trợ

Các sáng kiến và đề xuất nhận tài trợ cần phải thỏa mãn những điều kiện sau đây:

Được đề xuất và thực hiện bởi trường học, nhóm thanh niên hoặc cộng đồng.

Nội dung đề xuất tập trung vào:

Các hành động góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe người dân;

Các hoạt động nghiên cứu về ô nhiễm không khí.

Địa điểm thực hiện: tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Thời gian thực hiện: từ 07/2020 tới tháng 12/2020.

Quỹ sáng kiến luôn sẵn sàng trao đổi và hỗ trợ cho các cá nhân/nhóm có năng lực và cần được tư vấn trong quá trình tìm tòi ý tưởng.

2. Cách thức tham dự:

Các cá nhân/nhóm tham gia Quỹ Sáng kiến “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” cần gửi đề xuất về địa chỉ email: youth.vn@livelearn.org

Tiêu đề thư ghi rõ: Quysangkien_Ten de xuat_Ten nhom/ca nhan thuc hien (Tiêu đề dùng Tiếng Việt không dấu)

Thời gian nhận đề xuất: Quỹ sáng kiến nhận đề xuất liên tục đến hết ngày 10/07/2020.


3. Tiêu chí lựa chọn đề xuất

Nội dung phù hợp: đề xuất có bao gồm một trong các nội dung dưới đây không?

- Hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức/ thay đổi hành vi;

- Hỗ trợ cộng đồng phát triển các giải pháp xanh về năng lượng, rác thải, xây dựng đô thị, giao thông, không gian công cộng…

Ví dụ: các mô hình tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng mặt trời, gió, sinh khối (bếp đun tiết kiệm năng lượng)...; ủ phân hữu cơ từ rơm rạ; mô hình chia sẻ xe đạp, biến bãi rác thành vườn hoa; lắp đặt/mở rộng mạng lưới đo chất lượng không khí (PAM Air, AirNet) …

- Nghiên cứu khoa học về ô nhiễm không khí và tác động (về nhận thức, sức khỏe, kinh tế, xã hội…); và các giải pháp, sản phẩm cải thiện chất lượng không khí (máy đo, màng lọc, máy lọc, sản phẩm giáo dục…)

Hiệu quả

Đối tượng chính của đề xuất có bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người dễ bị tổn thương bởi ô nhiễm không khí không?

Kết quả cụ thể và tác động ngắn hạn, dài hạn của đề xuất là gì?

Sáng tạo

Đề xuất có tính gì mới hay khác biệt?

Tính khả thi/ Năng lực của người thực hiện

Thời gian thực hiện và ngân sách của đề xuất có khả thi không?

Những thách thức có thể gặp phải là gì và đề xuất đã có kế hoạch để xử lý hay chưa?

Cá nhân/ nhóm đã có đầy đủ kinh nghiệm và nguồn lực để thực hiện không?

Tính bền vững và khả năng nhân rộng

Làm thế nào để duy trì các kết quả? Sáng kiến có khả năng nhân rộng hay mở rộng ra các khu vực khác không?

Định hướng phát triển đề tài và khả năng áp dụng thực tế của đề xuất? Nguồn tài trợ và đơn vị thực hiện sau khi Quỹ sáng kiến ngừng hỗ trợ (đối với đề xuất nghiên cứu khoa học)

4. Ngân sách thực hiện

Ngân sách tối đa là 50 triệu (chỉ bao gồm chi phí hoạt động, không chi trả tiền lương nhân viên. Quỹ cũng không khuyến khích tài trợ các hoạt động liên quan đến phát sinh rác thải khối lượng lớn hoặc tiêu dùng kém bền vững, đặc biệt rác thải nhựa).


5. Quy trình tài trợ

Khung thời gian hoạt động:

Tiếp nhận đề xuất:  30/5 - 10/7

Vòng sơ loại: 11/7 - 20/7

-  Vòng phản biện:  25/7 - 30/7
-  Công bố kết quả: 31/7
 

5.1. Đơn vị xin tài trợ cần nộp đầy đủ hồ sơ đề xuất, bao gồm:

Đề xuất dự án, trong đó nêu rõ các đầu ra/kết quả cụ thể của dự án.

Dự trù kinh phí chi tiết (theo mẫu).

5.2. Điều phối Quỹ sáng kiến sẽ xem xét khả năng tài trợ, cũng như thảo luận với đơn vị đề xuất trong trường hợp cần thiết.

5.3. Sau khi có thông báo tài trợ (bằng email), hồ sơ tài trợ sẽ được hoàn thiện với các nội dung sau:

Biên bản thỏa thuận: ghi đầy đủ thông tin về dự án tài trợ và ký kết giữa 2 bên (đơn vị tài trợ và đơn vị nhận tài trợ).

Đề xuất dự án chi tiết: đơn vị nhận tài trợ chỉnh sửa và hoàn thiện theo thống nhất với đơn vị tài trợ .

Dự trù kinh phí chi tiết (ngân sách): đơn vị nhận tài trợ chỉnh sửa và hoàn thiện theo thống nhất với đơn vị tài trợ .

Danh sách ban điều phối dự án: do đơn vị nhận tài trợ hoàn thiện, trong đó bao gồm cả hồ sơ năng lực của thành viên thực hiện dự án.

Cam kết bảo vệ trẻ em.

Hướng dẫn tài chính: do đơn vị tài trợ cung cấp bằng văn bản hoặc các hình thức hướng dẫn cần thiết khác cho đơn vị nhận tài trợ.

6. Thực hiện và giám sát, báo cáo dự án

Đơn vị nhận tài trợ có trách nhiệm thực hiện dự án cũng như giải ngân tài trợ theo đúng mục tiêu và hoạt động đã thống nhất với ban quản lý Quỹ. Ban quản lý Quỹ có thể thực hiện giám sát và yêu cầu báo cáo vào bất kỳ thời điểm nào của dự án.


Khi kết thúc dự án, đơn vị nhận tài trợ cần hoàn thiện báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, các hóa đơn-chứng từ theo đúng yêu cầu; từ đó, đơn vị tài trợ hoàn thiện thủ tục tài trợ với đơn vị nhận tài trợ.

Các biểu mẫu hồ sơ sau có thể tải về theo link nàyhttps://drive.google.com/drive/folders/18lQJNDpPjU7y29O2v51xy5ioErZH6oJ7

Mẫu đề xuất dự án

Mẫu dự trù kinh phí (ngân sách)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ

Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh” – Live & Learn E: youth.vn@livelearn.org

P: 04 37185930 (gặp Vương Ngọc)