ChatGPT có ý nghĩa gì đối với hóa học

Gần đây, sự phát triển nhanh chóng của AI đã dẫn đến việc tạo ra một nền tảng đồ họa tương tác có tên là ChatGPT. Không thể bỏ qua sự phân nhánh của nó đối với những người trong giới học thuật và ngành hóa học. “Định dạng đối thoại của ChatGPT giúp ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi tiếp theo, thừa nhận sai lầm của mình, thách thức các cơ sở không chính xác và từ chối các yêu cầu không phù hợp,” OpenAI, công ty tạo ra chương trình, cho biết trên trang web của mình.

 

 
Các vấn đề như việc phát hiện ra một cơ chế hoặc phản ứng hữu cơ mới, phát minh ra hóa học click “Click chemistry”,  các kỹ thuật phân tích và tính toán ban đầu để giải quyết hóa học và sinh hóa có vẻ như là vấn đề của “ngày hôm qua”. Ngày nay, các kỹ thuật đã được cải tiến một cách khắt khe  đã luôn được mở rộng nhờ trí tuệ nhân tạo, học máy. Ví dụ các chương trình như AlphaFold, đã dự đoán hơn 200 triệu cấu trúc cho đến nay.
 

 

 

ChatGPT đã cách mạng hóa chức năng tìm kiếm để nâng cấp các công cụ truyền thống như Google. Khả năng cải thiện và đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu của nó là rất đáng kể. Nó mở đường cho việc truy cập dễ dàng và nhanh chóng vào kho thông tin.

 Tuy nhiên, ChatGPT không được thiết kế để thay thế trí thông minh của con người. Nó cũng không có khả năng làm như vậy. Nó nên được coi là một công cụ hỗ trợ, phối hợp và khuếch đại nỗ lực của các nhà nghiên cứu. Khả năng viết tóm tắt, chỉnh sửa thông tin, sửa lỗi và thậm chí cả các ấn phẩm đồng tác giả của ChatGPT đều đáng hoan nghênh nhưng cũng đáng lo ngại. Mặc dù không thể hoàn tác được con quái vật khổng lồ này, nhưng ChatGPT có ý nghĩa đối với sinh viên hóa học, có thể là học sinh trung học,  nghiên cứu sinh, học giả sau tiến sĩ hoặc nhà nghiên cứu học thuật hoặc công nghiệp, nếu ChatGPT được sử dụng nó theo cách giống như thư viện, sổ tay Hóa học và Vật lý ngày xưa.
 

 

 
Việc thiết lập văn hóa sử dụng các phần mềm AI một cách có trách nhiệm, nhằm giáo dục các cá nhân về các khả năng và hạn chế của ChatGPT là rất quan trọng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tạo ra các quy tắc, phương pháp và chương trình đào tạo về cách sử dụng ChatGPT một cách có trách nhiệm, thay vì loại bỏ nó. Có thể thấy ứng dụng ChatGPT không hề làm giảm tầm quan trọng của những đóng góp mà trí tuệ và sự sáng tạo của con người đã, đang và sẽ mang lại. Do vậy chúng ta không khuất phục bản thân trước nó, mà hãy sử dụng ChatGPT như là một cách thức mới để đưa hóa học tiến lên.
 
MT - Khoa Hóa và Môi trường