Danh sách các tổ chức/cá nhân ủng hộ cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm 10 thành lập khoa Môi trường 2007-2017

Sự quan tâm, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần, cũng như những tình cảm quý báu của các tổ chức/cá nhân và các Quý vị đại biểu là yếu tố quyết định tạo nên sự thành công của buổi Lễ kỷ niệm 10 thành lập khoa Môi trường (2007-2017) và là nguồn động viên to lớn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa tiếp tục phấn đấu phát triển để ngày càng vững mạnh.

 

Ngoài sự ủng hộ đóng góp cả về vật chất và tinh thần của toàn thể CBGV trong Khoa MT, còn có các Cá nhân & Tổ chức sau đã tham gia nhiệt tình cùng với Khoa:

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ỦNG HỘ
TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 10 THÀNH LẬP KHOA MÔI TRƯỜNG 2007-2017

STT   Tên cá nhân/tổ chức Số tiền đóng góp 
1 PGS.TS Nguyễn Văn Thắng - nguyên Trưởng BM Môi trường 5,000,000
2 Tập thể lớp Cao học 24KHMT11 và 24KHMT21 4,000,000
3 Tập thể lớp Cao học 25KHMT11 và 25 KTMT21 3,000,000
4 Tập thể lớp Cao học 22KHMT21 4,500,000
5 NCS Đỗ Lan Chi 2,000,000
6 NCS Tô Xuân Quỳnh 1,000,000
7 NCS Nguyễn Tiến Dũng 1,000,000
8 Công ty CP Giải pháp Ứng dụng CN Hoàng My 4,000,000
9 Ông Phạm Văn Đáp  - Công ty CP Giải pháp Ứng dụng CN Hoàng My 1,000,000
10 Công ty CP VISTECH 3,000,000
11 Tập thể lớp Cao học 23KHMT21 3,300,000
12 Tập thể lớp Cao học 23KTMT11 2,500,000
13 Tập thể lớp Đại học 51MT 8,000,000
14 Cựu SV Trần Đình Lợi 49MT 1,000,000
15 TS Nguyễn Văn Sỹ - Phó Trưởng khoa Môi trường 1,000,000
(ủng hộ đội VN)
16 PGS.TS Vũ Đức Toàn - Phó Trưởng BM Hóa cơ sở 1,000,000
(ủng hộ đội VN)
17 NCS Hà Thị Hiền 1,000,000
18 Tập thể lớp Đại học 49MT 6,300,000
19 Tập thể lớp Cao học 17KHMT 7,000,000
20 TS Nguyễn Phương Quý (cựu NCS Môi trường Đất & Nước) - Giám đốc Công nghệ, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền 10,000,000
21 Tập thể lớp Cao học 24KTMT11 và  24KTMT21 2,000,000
22 NCS Quyền Thị Dung 500,000
23 Tập thể lớp Đại học 50MT 3,300,000
24 Tập thể lớp Cao học 22KHMT11 (2 lần) 4,000,000
25 Cty CP Nội thất & Dịch vụ PTN Đông Dương - Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, HN 5,000,000
26 ThS Hoàng Văn Vy (cựu HVCH 20MT) - Cục Phó điều hành Cục kiểm soát Hoạt động bảo vệ Môi trường 5,000,000
27 PGS.TS Bùi Quốc Lập - Trưởng khoa Môi trường 1,000,000
(ủng hộ đội VN)
28 TS Phạm Thị Thắm (nguyên GV BM Kỹ thuật Hóa học) - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 500,000
29 Tập thể lớp Đại học 52MT 3,000,000

(danh sách này được cập nhật đến ngày 17/11/2017)

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ỦNG HỘ TRONG NGÀY LỄ KỶ NIỆM (18/11/2017)

STT   Tên cá nhân/tổ chức Số tiền đóng góp 
1 Ban Giám hiệu trường ĐH Thủy lợi 10,000,000
2 PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái - Phó hiệu Trưởng trường ĐHTL 1,000,000
3 Công ty TNHH MTV MT Đô thị Hà Nội (URENCO) 2,000,000
4 Viện Đào tạo Khoa học & Ứng dụng Miền Trung 2,000,000
5 Viện KH&CN Môi trường - trường ĐHBK Hà Nội 2,000,000
6 Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước - trường ĐHTL 2,000,000
7 Viện Thủy lợi & Môi trường - trường ĐHTL 2,000,000
8 Cục Quản lý Chất thải & Cải thiện MT - Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT 2,000,000
9 Khoa Hóa học - trường ĐHSP Hà Nội 1,000,000
10 Khoa Khoa học Cơ bản - trường ĐHGTVT 1,000,000
11 Khoa Môi trường - trường ĐH KHTN - ĐHQG HN 1,000,000
12 Khoa Bảo hộ Lao động - trường ĐHCĐ 500,000
13 Khoa Cơ khí - trường ĐHTL 1,000,000
14 Khoa Công nghệ thông tin - trường ĐHTL 1,000,000
15 Khoa Công trình - trường ĐHTL 3,000,000
16 Khoa Kinh tế và Quản lý - trường ĐHTL 1,000,000
17 Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước - trường ĐHTL 2,000,000
18 Khoa Năng lượng - trường ĐHTL 1,000,000
19 Khoa Thủy văn và TNN - trường ĐHTL 1,000,000
20 Phòng CTCT & QLSV - trường ĐHTL 1,000,000
21 Phòng Đào tạo ĐH & sau ĐH - trường ĐHTL 1,000,000
22 Phòng Hợp tác quốc tế - trường ĐHTL 1,000,000
23 Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng - trường ĐHTL 1,000,000
24 Phòng Khoa học và Công nghệ - trường ĐHTL 1,000,000
25 Phòng Thiết bị và Đầu tư - trường ĐHTL 1,000,000
26 Thư viện - trường ĐHTL 500,000
27 Tập thể lớp Cao học 16 KHMT 5,000,000
28 Tập thể lớp Cao học 18 KHMT 3,000,000
29 Tập thể lớp Cao học 19 KHMT 5,000,000
30 Tập thể lớp Cao học 20 KHMT 4,000,000
31 Tập thể lớp Cao học 21KHMT11 2,000,000
32 Tập thể lớp Cao học 21KHMT21 3,000,000
33 Tập thể lớp Cao học 21KTMT21 2,000,000
34 Tập thể lớp Cao học 23KHMT 11 2,000,000
35 Tập thể lớp Đại học 43V 500,000
36 Tập thể lớp Đại học 45V 1,000,000
37 ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Cựu SV lớp 50MT/Cựu HVCH lớp 21 KHMT21 1,000,000

 

Trân trọng cảm ơn sự hảo tâm đóng góp của các Quý vị.

(BCN khoa Môi trường)