Tọa đàm Khoa học lớn nhất năm nằm trong Tuần lễ Trao giải của Quỹ VinFuture năm 2023.

📣Ngày 20/12/2023 Trường ĐHTL đã phối hợp với Quỹ Giải thưởng Vinfutre mời GS. Vivian Yam - Đại học HongKong - Trung Quốc đến thỉnh giảng và trao đổi học thuật với cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Khoa Hóa và Môi Trường - Đại học Thủy lợi
👉Tọa đàm Khoa học lớn nhất năm nằm trong Tuần lễ Trao giải của Quỹ VinFuture năm 2023.
KHÁM PHÁ KHOA HỌC VẬT LIỆU: TỪ MÔ HÌNH KIM LOẠI-LIGAND ĐẾN CẤU TRÚC NANO VÀ ỨNG DỤNG - Diễn giả: GS. VIVIAN YAM – ĐẠI HỌC HONGKONG - là thành viên ban giám khảo giải thưởng VinFuture.  
 Giáo sư Vivian Yam là nhà khoa học châu Á và Trung Quốc đầu tiên, được vinh danh nhận Huân chương Bailar 2023-2024 từ Đại học Illinois (HOA KỲ) vì những đóng góp xuất sắc trong việc thiết kế hợp lý và tổng hợp các phức hợp kim loại phát quang mới, cũng như trong nghiên cứu cơ bản về hóa học vô cơ.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, phòng tin tức và văn bản cho biết 'VINFUTURE DISCOVERY TALK SERIES FROM DISCRETE LIGAND MOTIFS TO ASSEMBLY, NANOSTRUCTURES AND FUNCTIONS'