Sinh viên K63 tham quan, học tập tại Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Vừa qua, sinh viên K63 - Khoa hóa và Môi trường đã có buổi tham quan, học tập tại Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Đến với Viện Công nghệ Sinh học, sinh viên được nghe bài giảng và tham quan thực tế tại các phòng: Phòng Công nghệ Sinh học Tảo, Phòng Công nghệ vi sinh vật trong môi trường. Qua buổi tham quan, sinh viên được học những bài học bổ ích và biết nhiều kiến thức hơn trong lĩnh vực Hóa Sinh trong Công nghệ Môi trường.