CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Gia tăng dân số, phát triển kinh tế gây ra ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên. Là một nước nông nghiệp đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều vấn đề môi trường như ô nhiễm đất, tài nguyên rừng bị suy thoái, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và vấn đề quản lý chất thải rắn. Ngành Kỹ thuật môi trường cung cấp nguồn nhân lực để giải quyết các vấn đề môi trường quốc gia, góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành Kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Thủy lợi đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật môi trường chất lượng cao theo định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực:
ØTư vấn, thiết kế, giám sát, vận hành và quản lý các công trình xử lý và bảo vệ môi trường
ØKhai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu hướng tới kinh tế tuần hoàn
ØPhân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề liên quan đến môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, quản lý môi trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
ØThời gian đào tạo: 4,5 năm với tổng số 155 tín chỉ
Ø02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường và Quản lý tài nguyên và môi trường
ØĐội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức thực tế phong phú, được đào tạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Nga, Thái Lan,….
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm Quyết định số 1935/QĐ-ĐHTL ngày 03/10/2022 của Trường Đại học Thủy lợi)
 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Website: http://env.tlu.edu.vn/ 
Fanpage: https://www.facebook.com/kythuatmoitruongDHTL