Sinh viên Khoa Hóa và Môi trường tham dự lễ khai trương Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Thủy Lợi

LẾ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CỔNG THÔNG TIN LÀM VIỆC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY

Trong chiều ngày 12/01/2021 tại Hội trường T35 trường Đại học Thủy Lợi đã diễn ra lễ khai trương Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Thủy Lợi . Cùng với sự hợp tác giữa trường Đại học Thủy Lợi và Công ty Cổ phần Works.vn đã mở ra cổng thông tin nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến việc làm phù hợp với nhu cầu của sinh viên, kết nối thực tập tại các doanh nghiệp lớn nhỏ. Từ đó tạo điều kiện thuận cho các bạn sinh viên với nhiều nhu cầu, mục tiêu khác nhắm. Thúc đẩy quá trình tìm kiếm cơ hội thực tập cho sinh viên trường Đại học Thủy Lợi.