Học bổng Nagao

Thông tin học bổng Nagao cho học viên Cao học Khoa Hóa-Môi trường
 Năm học 2022-2023, Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) cấp 40 suất học bổng cho các học viên cao học của các cơ sở giáo dục Đại học nhằm mục đích hỗ trợ các thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc thực hiện các học phần tốt nghiệp.
 
1. Chi tiết học bổng, các bạn học viên vui lòng xem TẠI ĐÂY 
 
2. Về cách thức viết đề cương nghiên cứu, các bạn vui lòng xem tại HƯỚNG DẪN 
 
3. Về cách viết đơn xin học bổng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các bạn vui lòng xem tại 
ĐƠN XIN HỌC BỔNG TIẾNG VIỆT
 
hoặc ĐƠN XIN HỌC BỔNG TIẾNG ANH