Thành tích đạt giải Olympic cấp trường và cấp quốc gia của tập thể sinh viên các khóa - Khoa Môi trường năm 2019

Nhiệt liệt Chúc mừng thành tích xuất sắc của các bạn sinh viên Khoa Môi trường đã đạt giải  Olympic cấp trường và cấp quốc gia ở các môn học.
Thành tích là minh chứng cho rõ nét cho những nhận định của các bạn sinh viên Khoa Môi trường đã viết "Olympic là chuyện nhỏ": http://env.tlu.edu.vn/hoat-dong/sinh-vien-khoa-moi-truong-cho-rang-olympic-la-401 
Danh sách các sinh viên đạt giải Olympic cấp trường và cấp quốc gia ở các môn học: