Quy định về xét khen thưởng sinh viên có thành tích trong công tác tư vấn tuyển sinh vào các ngành/chuyên ngành của Khoa Môi trường

Khoa Môi trường ban hành "Quy định về xét khen thưởng sinh viên có thành tích trong công tác tư vấn tuyển sinh vào các ngành/chuyên ngành của Khoa Môi trường"

      Bên cạnh việc khẳng định chất lượng đào tạo các ngành của Khoa Môi trường, gắn đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, thì hoạt động giới thiệu hình ảnh của Khoa đến với xã hội cũng được cấp Ủy, Ban chủ nhiệm Khoa đặc biệt quan tâm.

   Chính vì vậy, dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Bùi Quốc Lập – Bí thư chi bộ - Trưởng khoa, Ban chủ nhiệm Khoa ban hành "Quy định về xét khen thưởng sinh viên có thành tích trong công tác tư vấn tuyển sinh vào các ngành/chuyên ngành của Khoa Môi trường" nhằm đẩy mạnh, khuyến khích, động viên khích lệ các bạn sinh viên có thành tích trong công tác tư vấn tuyển sinh.
   Công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh hàng năm được đánh giá là rất quan trọng, làm thế nào để xã hội thấy được Khoa Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi là một địa chỉ tin cậy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho cả nước.

   Quy đinh xem tại đây/Portals/0/2019/Quy dinh khen thuong QBTS - Khoa MT_FINAL.pdf