Danh sách sinh viên khoá 57 (khối kỹ thuật) dự kiến đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp và trả lời đơn sinh viên xét làm tốt nghiệp tại học kỳ 1 năm học 2019-2020 (đợt tháng T7/2019).

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên các thông tin về việc THHPTN học lý 1 năm học 2019-2020 như sau:

1. Danh sách sinh viên khoá 57 dự kiến đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp.

2. Kết quả Trả lời đơn sinh viên (khóa lẻ) xét làm tốt nghiệp tại học kỳ 1 năm học 2019-2020.

File chi tiết cụ thể xem tại đây: /Portals/0/2019/DSDKdudkthuchienHPTNK11920T7.pdf
 

Đề nghị các bạn sinh viên rà soát, kiểm tra và ý kiến phản hồi được giải quyết trong ngày thứ 2 ( 22/7/2019).

Chúc các bạn thành công!

 Kết quả Trả lời đơn sinh viên (khóa lẻ) xét làm tốt nghiệp tại học kỳ 1 năm học 2019-2020: có bổ sung
 
 File chi tiết cụ thể xem tại đây: /Portals/0/2019/DStraloidoxnetTHvahoanHPTNky11920t7bosung.xls