Đăng ký trực tuyến xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Thủy lợi từ 0h ngày 30-5-2020

💥💥💥Từ 0h00 ngày 30/5/2020, Thí sinh bắt đầu đăng ký trực tuyến xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Thủy lợi.
🥰Xét tuyển học bạ THPT dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển, không tính học kỳ 2 năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020

Ngưỡng nhận hồ sơ:

1/ Đối với mã ngành TLA:

Nhóm ngành Công nghệ thông tin có tổng điểm đạt từ 21,0;

Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có tổng điểm đạt từ 19,0;

Các ngành khác tổng điểm đạt từ 18,0.

2/ Đối với mã ngành TLS, PHA: Tổng điểm đạt từ 16,0 trở lên.

Link đăng ký trực tuyến: http://ts.tlu.edu.vn/xet-tuyen-truc-tuyen