Công bố Quyết định về bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học

Công bố Quyết định về bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học.

Sáng ngày 12/10, tại Văn phòng Khoa hóa và Môi trường – p316 nhà A5, Khoa hóa và Môi trường đã tổ chức trao Quyết định của Hiệu trưởng bổ nhiệm TS. Trịnh Đình Khá giữ chức Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học từ ngày 7/10/2020.

 

 

 
Chúc mừng TS. Trịnh Đình Khá và Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Hoá và Môi trường - Đại học Thuỷ lợi.
(BTT-H&MT)