Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2023-2024

Từ ngày 29-31/1/2024, Khoa Hóa và Môi trường đã tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên ngành KTMT, KTHH và CNSH.
Gần 60 sinh viên đã bảo vệ thành công ĐATN.