Chương trình Trao đổi Sinh viên năm 2018 với các trường đại học trên toàn thế giới

Giới thiệu các chương trình Trao đổi sinh viên với các trường đại học quốc tế như: Đại học Quốc gia Chonnam Hàn Quốc, Đại học Công nghệ Nagaoka Nhật Bản, Đại học Saga Nhật Bản, Đại học Seamk Phần Lan, Đại học Công nghệ Kmutt Thái Lan, Đại học Công nghệ Malaysia, Đại học Tsukuba Nhật Bản
Các trường hiện đang có Chương trình trao đổi Sinh viên gồm:

I ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONNAM, HÀN QUỐC (CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY)
1. Lĩnh vực đào tạo: Kỹ thuật/ Ngôn ngữ & Văn hóa
2. Số lượng học bổng: tối đa 5 sinh viên đi trao đổi
3. Kinh phí:
• Đại học Quốc gia Chonnam cấp học bổng bao gồm học phí, ăn (3 bữa), ở (trong ký túc xá) và các lớp học tiếng Hàn Quốc buổi tối.
• Sinh viên: tự túc vé máy bay và các chi phí khác liên quan đến đợt trao đổi.
4. Cam kết của sinh viên:
• Sinh viên sẽ nỗ lực học tập trong quá trình trao đổi.
• Sinh viên sẽ quay về trường ĐHTL học tiếp sau khi hoàn thành đợt trao đổi.
5. Hạn nộp hồ sơ:
a. Kỳ mùa xuân: Từ tháng 3 đến tháng 6
Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 10/10
Hạn nộp hồ sơ sang Đại học Quốc gia Chonnam , Hàn Quốc trước 30/10
b. Kỳ mùa thu: Từ tháng
Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 10/4
Hạn nộp hồ sơ sang Đại học Quốc gia Chonnam , Hàn Quốc trước 30/4.
Chi tiết xem tại: http://sie.tlu.edu.vn/hop-tac-dt-quoc-te/dai-hoc-quoc-gia-chonnam-han-quoc-tuyen-sinh-385
Xem file : CNU Fall 2017 Course List
Xem file : Course List for Spring 2018 Semester
Xem file : Fall 2017 Chonnam Exchange Program Nomination Form
Xem file : University Information(format)

II. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NAGAOKA, NHẬT BẢN ( NAGAOKA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
1. Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT) mời sinh viên của các trường đại học nước ngoài đăng ký chương trình Lớp học mùa hè Nagaoka cho các kỹ sư trẻ (NASSYE) năm 2018. Chương trình này dành cho sinh viên năm thứ ba của chương trình đại học. Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội để tham gia nghiên cứu về các chủ đề của các phòng thí nghiệm đặt tại NUT và trao đổi văn hoá. Tất cả các chương trình của NASSYE sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.
2. Lĩnh vực đào tạo:
• Kỹ thuật cơ khí
• Điện, Điện tử và Kỹ thuật Thông tin
• Khoa học và Công nghệ Vật liệu
• Kỹ thuật xây dựng và môi trường
• Công nghệ sinh học
• Kỹ thuật Hệ thống Thông tin và Quản lý
• Kỹ thuật An toàn Hệ thống Hạt nhân
3. Số sinh viên được chấp nhận: Tổng cộng 20 sinh viên cho tất cả các trường trên thế giới
4. Kinh phí:
• Đại học Nagaoka cấp học bổng: JPY 40.000/1 sinh viên và chỗ ở tại ký túc xá của trường
• Sinh viên: tự túc vé máy bay, bảo hiểm và chi phí hàng ngày và các chi phí khác liên quan đến đợt trao đổi.
5. Thời gian của chương trình: 20/8/2018 đến 31/8/2018
6. Nội dung chương trình:
• Tham gia một chương trình nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm được chỉ định
• Tour du lịch thành phố
• Trải nghiệm văn hoá Nhật Bản
7. Hạn nộp hồ sơ:
• Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 05/04/2018
• Hạn nộp hồ sơ tới Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản trước 13/04/2018.
Chi tiết xem đường link:
http://sie.tlu.edu.vn/hop-tac-dt-quoc-te/hoc-bong-lop-hoc-mua-he-danh-cho-cac-ky-su-tre-388
http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html
 
III. ĐẠI HỌC SAGA, NHẬT BẢN (SAGA UNIVERSITY)
1. Space
SPACE has two kind of course, SPACE-E (English course) and -J(Japanese course).
Guideline for application and application sheet,,, can be obtained from website.
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html
Deadline of the application in order to enter from Autumn semester (1 Oct) is 15 April.
2. Short course
This is the special course which Prof. Hino and I designed for training about “Lowland".
But details will be fixed if we get competitive funds.
In this course, participants stay for 10 days at Saga university. And a few special lecture and
Technical tours relates Lowland are given them.
Perhaps, we can invite two of students at least from Thuyloi university to our program.
Conceivable period to conduct this program is days between November to 1st week of December.
We will send information after fix everything.
Please wait for it.
3. Master course
We have PPGA course which is suitable for foreign students.
However, it is not sure at present whether or not PPGA is continued due to reorganization of faculty.
You can obtain guideline for application as reference from URL below.
http://www.sao.saga-u.ac.jp/PDF/H30/201810M_PPGAkokuhi.pdf
4. Doctor course
We have two course which are called PPGA and SIPOP respectively.
PPGA in Doctoral course is under same situation as mentioned above.
URL is application guideline.
http://www.sao.saga-u.ac.jp/PDF/H30/201810D_PPGAkokuhi.pdf
SIPOP is also the course for doctoral students.
And scholarship is provided if candidates can pass entrance examination.
Amount of scholarship is 70k JPY (1st year) and 40k JPY(2nd and 3rd year).
Regular term for application is on May.
http://www.sao.saga-u.ac.jp/PDF/H30/201710D_SIPOP.pdf
 
IV. ĐẠI HỌC SEAMK, PHẦN LAN
1. Lĩnh vực đào tạo:
• From Field to Fork
• Gateway to Cultural Management Studies (spring semester only)
• Gateway to International Business
• Gateway to Library and Information Studies (spring semester only)
• Professional Studies at School of Technology
• Professional Studies in Nursing
• Professional Studies in Physiotherapy
• Professional Studies in Social Work
• Professional Studies in Applied Gerontology *NEW*
• Master-level Exchange Programme in International Business *NEW*
2. Thời gian học: 3/9/2018 đến giữa 12/2018
3. Hạn nộp hồ sơ:
• Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 06/04/2018
• Hạn nộp hồ sơ tới Đại học SeAMK, Phần Lan trước 15/04/2018.
Chi tiết xem đường link: https://www.seamk.fi/en/study-with-us/exchange-programmes/
 
V. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KMUTT, THÁI LAN
1. Lĩnh vực đào tạo:
• Engineering
• Architecture and Design
• Computer
2. Thời gian đào tạo:
• Kỳ mùa thu: từ tháng 8 đến tháng 12
• Kỳ mùa xuân: từ tháng 1 đến tháng 5
3.Hạn nộp hồ sơ:
• Kỳ mùa thu:
Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 10/05/2018
Hạn nộp hồ sơ tới Đại học KMUTT, Thái Lan trước 10/06/2018.
• Kỳ mùa xuân
Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 30/09/2018
Hạn nộp hồ sơ tới Đại học KMUTT, Thái Lan trước 31/10/2018.
Chi tiết xem đường link:
http://global.kmutt.ac.th/academics/exchange-programs/inbound-exchange-student
 
VI. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MALAYSIA (UTM):
1. Lĩnh vực đào tạo:
• Biosciences and Medical Engineering
• Built Environment
• Chemical and Energy Engineering
• Civil Engineering
• Computing
• Education
• Electrical Engineering
• Geoinformation and Real Estate
• Management
• Mechanical Engineering
• Science
• Malaysia-Japan International Institute of Technology
2. Thời gian đào tạo:
• Học kỳ I: từ tháng 9 đến tháng 1
• Kỳ II: từ tháng 2 đến tháng 6
3.Hạn nộp hồ sơ:
• Kỳ I:
Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 10 tháng 4
Hạn nộp hồ sơ tới Đại học UTM, Malaysia trước 30 tháng 4
• Kỳ II
Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 05 tháng 10
Hạn nộp hồ sơ tới Đại học UTM, Malaysia trước 30 tháng 10
Chi tiết xem đường link: http://www.utm.my/international/utm-student-exchange-program/
 
VII. VIỆN CÔNG NGHỆ BANDUNG, INDONESIA
Chi tiết xem đường link: http://www.international.itb.ac.id/web/?page_id=9615

VIII. ĐẠI HỌC TSUKUBA, NHẬT BẢN
1. Thời gian đào tạo:
Kỳ I: từ tháng 10 đến tháng 3
Kỳ II: từ tháng 4 đến tháng 9
2. .Hạn nộp hồ sơ:
• Kỳ I:
Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 10 tháng 4
Hạn nộp hồ sơ tới Đại học Tsukuba, Nhật Bản trước 30 tháng 4
• Kỳ II
Hạn nộp hồ sơ tại P109 – B1 – trường ĐHTL : trước ngày 10 tháng 11
Hạn nộp hồ sơ tới Đại học UTM, Malaysia trước 30 tháng 11
Chi tiết xem đường link: http://www.global.tsukuba.ac.jp/study/exchange?language=en

Toàn bộ thông báo có thể xem tại đây: /Portals/0/Tai-lieu-MT/CT-trao-doi-SV-2018.pdf