Xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016

Xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016 cho Chuyên ngành Môi trường đất và nước vào ngày 27/5/2016
 Thời gian và địa điểm xét tuyển cụ thể như sau:
 
1. Thí sinh : ThS. HÀ THỊ HIỀN - Giảng viên Bộ môn Hóa học - Khoa Môi trường - Đại học Thủy lợi
Thời gian : Từ 8h30' ngày 27/5/2016 tại P123/A1 - Đại học Thủy lợi
 
2. Thí sinh : ThS. TẠ ĐĂNG THUẦN - Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 
Thời gian : Từ 9h30' ngày 27/5/2016 tại P123/A1 - Đại học Thủy lợi
 
3. Thí sinh : ThS. TÔ XUÂN QUỲNH - Giảng viên Trường Đại học Công đoàn
Thời gian : Từ 10h30' ngày 27/5/2016 tại P123/A1 - Đại học Thủy lợi
 
(VPK Môi trường)