Hội thảo mở rộng LATS cho NCS Vũ Thị Khắc với tên đề tài "Nghiên cứu động thái tích lũy Cadimi (Cd) trong lúa gạo trồng trên đất phù sa hệ thống sông Hồng"

Sáng ngày 6/6/2023, trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội thảo mở rộng LATS cho NCS Vũ Thị Khắc với tên đề tài "Nghiên cứu động thái tích lũy Cadimi (Cd) trong lúa gạo trồng trên đất phù sa hệ thống sông Hồng", ngành Môi trường đất và nước. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Hằng Nga, TS. Đinh Thị Lan Phương.
 
 
Nội dung nghiên cứu bao gồm Dưới ảnh hưởng nước tưới ô nhiễm, kim loại nặng độc hại Cd tích luỹ trong đất và đi vào lúa gạo. Hàm lượng Cd trong đất và nước tưới ở mức nồng độ cao ức chế sinh trưởng của lúa.
Tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp từ rơm rạ và trấu cung cấp dinh dưỡng Si cho lúa, bù lượng thiếu hụt sau mùa vụ. Đồng thời giảm tích luỹ kim loại nặng Cd trong hạt từ nước tưới ô nhiễm. Si giữ Cd trong các vách thành tế bào và các bó mạch, ngăn cản sự di chuyển của Cd lên thân, lá và hạt. Kết quả là hàm lượng Cd trong hạt < thân lá < rễ đảm bảo TC cho phép.  
Giải pháp giảm thiểu tích luỹ Cd từ phụ phẩm nông nghiệp giúp giảm chi phí xử lý, không đưa chất độc hại vào môi trường đất, không thay đổi tính chất đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ đốt rơm rạ.