Danh sách các NCS đã và đang theo học chuyên ngành Môi trường đất và nước.

Đợt 1 năm 2016 có 3 ứng viên sẽ dự xét tuyển để theo học chương trình này (Lịch xét tuyển dự kiến ngày 27/5/2016).
Cho đến nay Chuyên ngành TS Môi trường đất và nước đã đào tạo được 01 TS cho Đại học Thủy Lợi (TS. Phạm Thị Ngọc Lan - Trưởng BM Kỹ thuật Môi trường, Khoa Môi trường - ĐHTL), hiện đang quản lý hướng dẫn 05 NCS.
Danh sách xem: tại đây.