Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 35 cấp khoa năm học 2021 -2022

        CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 35
 
 1. 1. Thời gian, địa điểm, hội nghị 

Thời gian 8h00 chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022 

Địa điểm: Khu hội thảo K1 

 1. Chương trình hội nghị  

 • 8h00-8h30: Khai mạc tại Room 10 

 • 8h30-16h00: Báo cáo tại các tiểu ban

 

     2Thành phần: Toàn thể GV, Sinh viên các nhóm báo cáo, các nhà khoa học sinh              viên quan tâm. 

+ Tiểu ban Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật môi trường: phòng P11-Khu K1 

+ Tiểu ban Công nghệ sinh học: Phòng P10-Khu K1 

Thành viên Hội đồng, sinh viên các nhóm sv báo cáo, nhà khoa học sinh viên quan tâm 

 • 16h-17h00: Họp hội đồng xét giải cấp khoa (Địa điểm Văn phòng Khoa) 

 

      3.   Hội đồng xét giải cấp khoa 
 
 1. DANH SÁCH ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THAM GIA HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 35

  TT

  Tên đề tài

  Sinh viên thực hiện

  Lớp

  Khoa

  GVHD

  (ghi học hàm, học vị)

  Tiểu ban Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật môi trường

  1

  Nghiên cứu chiết xuất Saponin từ quả bồ kết (Gledistchia australis Forb. et Hemsl) để chế tạo thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông sản an toàn thử nghiệm ứng dụng trên ốc sên

  Lê Trung Hiếu

  Nguyễn Ngọc Huyền

  Hoàng Anh Quân

  Hoàng Mạnh Thế

  Nguyễn Thị Minh Anh

  60KTH

  62KTH

  62KTH

  63KTH

  63KTH

  Hóa Môi trường

  PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê

  PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

  2

  Nghiên cứu phỏng tương tác giữa các hợp chất trong cây Xáo tam phân (Paramignya trimera) với protein interleukin 6 (IL-6) gây bệnh viêm mãn tính

  Bùi Thị Cẩm Nhung

  Phạm Thị Nhung

  Nguyễn Duy An

  Bùi Khắc Duy

  Trần Thị Thu Hà

  60KTH

  62KTH

  62KTH

  63KTH

  63KTH

  Hóa Môi trường

  PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê

  TS. Trần Thu Hường

  3

  Tổng hợp dẫn xuất của 2’-hydroxyacetophenone chứa Murrayafoline A

  Vũ Tiến Lực

  61KTH

  Hóa Môi trường

  TS. Lưu Văn Chính

  TS. Lê Thu Hường

  4

  Tổng hợp chấm lượng tử Fe3O4 hòa tan trong nước

  Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

  Nguyễn Thị Ngọc Huyền

  61KTH

  Hóa Môi trường

  TS. Lê Thu Hường

  5

  Nghiên cứu sự biến động thành phần lipid trong quá trình nảy mầm của hạt đậu tương (Glycine max)

  Nguyễn Ngọc Huyền

  Lê Hương Trà

  Đặng Thanh Tuyền

  60KTH

  62KTH

  62KTH

  Hóa Môi trường

  ThS. Lê Thị Thanh Trà

  6

  Ứng dụng Matlab để tính toán, thiết kế thiết bị đặc

  Nguyễn Ngọc Long

  Phạm Thị Thư

  Đào Duy Khánh

  Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

  60KTH

  Hóa Môi trường

  Ngô Xuân Đại

  7

  Nghiên cứu chế quá trình liên kết phốt-pho hấp kị khí trong trầm tích sau khi sử dụng hóa chất trên nền quá trình Riploc để xử nước hồ

  Đinh Quang Vinh

  Nguyễn Thị Linh

  Bùi Thị Thanh Hằng

  60MT

  Hóa Môi trường

  TS. Bùi Thị Thủy

  8

  Nghiên cứu xử bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

  Nguyễn Thị Thanh Thúy

  Nguyễn Thị Hảo

  61MT

  Hóa Môi trường

  PGS. TS. Nguyễn Thị Thế Nguyên

  9

  Nghiên cứu hệ thống xử thoát nước mặt cho đô thị bằng hệ lọc sinh học ứng dụng cho các thành phố thông minh

  Hoàng Bảo Linh

  Nguyễn Thùy Dương

  Hoàng Thị Quỳnh

  Nguyễn văn Chiến

  Vi Thành Đạt

  61MT

  63MT

  Hóa