Đề cương các học phần ngành Kỹ thuật Hóa học

Giới thiệu đề cương các học phần ngành Kỹ thuật Hóa học, trường ĐH Thủy lợi.

 STTĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2017
 01 Hóa học đại cương 
 02 Thí nghiệm hóa đại cương 
 03 Hóa vô cơ 
 04 Thí nghiệm hóa vô cơ 
 05 Hóa hữu cơ 
 06 Thí nghiệm hóa hữu cơ 
 07 Hóa phân tích 
 08 Thí nghiệm hóa phân tích 
 09 Phương pháp phân tích công cụ 
 10 Thí nghiệm phương pháp phân tích công cụ 
 11 Hóa lí 1 
 12 Thí nghiệm hóa lí 1 
 13 Hóa lí 2 
 14 Thí nghiệm hóa lí 2 
 15 Kỹ thuật hóa học đại cương 
 16 Quá trình và thiết bị thủy lực - cơ học 
 17 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 
 18 Quá trình và thiết bị chuyển khối 
 19 Thí nghiệm quá trình và thiết bị 
 20 Đồ án quá trình và thiết bị 
 21 Tiếng anh chuyên ngành 
 22 Kỹ thuật phản ứng 
 23 Vật liệu nano 
 24 Kỹ thuật tách và làm sạch 
 25 Hóa học các hợp chất thiên nhiên 
 26 Công nghệ sản xuất các chất kiềm 
 27 Công nghệ axit 
 28 Hóa dược đại cương 
 29 Tổng hợp hữu cơ 
 30 Công nghệ phân bón 
 31 Công nghệ gốm sứ 
 32 Vật liệu Polymer - Composite 
 33 Công nghệ xi măng 
 34 Công nghệ giấy 
 35 Ăn mòn và bảo vệ kim loại 
 36 Thiết bị trong công nghệ hữu cơ 
 37 Công nghệ điện hóa 
 38 Hóa học chất hoạt động bề mặt 
 39 Sản xuất sơn và kỹ thuật sơn 
 40 Hóa dầu 
 41 Thiết bị trong công nghệ vô cơ 
 42 Kiến tập sản xuất chuyên ngành kỹ thuật hóa vô cơ 
 43 Kiến tập sản xuất chuyên ngành kỹ thuật hóa hữu cơ 
 44 Đồ án chuyên ngành kỹ thuật hóa hữu cơ 
 45 Đồ án chuyên ngành kỹ thuật hóa vô cơ 
 46 Thực tập tốt nghiệp ngành kỹ thuật vô cơ 
 47 Thực tập tốt nghiệp ngành kỹ thuật hữu cơ 
 48 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật hữu cơ 
 49 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật vô cơ 
 50 Hóa học xanh 
 51 Hóa học phức chất và ứng dụng 
 52 Nguyên tố đất hiếm 
 53 Hương liệu và mỹ phẩm 
 54 Kỹ thuật chế biến khoáng sản